Informacje

Duże sprawy w małych głowach

Autor: Agnieszka Kossowska

Grafika:

Jacek Ambrożewski

Patricija Bliuj-Stodulska

Anna Kloza-Rozwadowska

Marta Kosek

Szaweł Płóciennik

Korekta, skład i druk: Wydawnictwo Agenda Opole

Wydawca: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych

ISBN 978-83-943660-1-8

Opole 2016, wydanie II rozszerzone

Back to Top