Wieczór z pasją

27 kwietnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył się 15. „Wieczór z Pasją”. Wieczory są organizowane przez panią Bożenę Stacewicz, bibliotekarkę ChAT.

Celem tych spotkań jest integracja społeczności akademickiej ze sobą oraz próba wyjścia tejże społeczności na zewnątrz. Dzięki różnorodnej tematyce spotkań, na które zapraszani są ludzie mogących opowiedzieć o swoich ciekawych pasjach, doświadczeniach. Prelegenci opowiadają o swoich przedsięwzięciach i związanych z tym przeżyciach. Dzięki takim spotkaniom studenci mogą przyjrzeć się jak w praktyce zastosować teorię przyswajaną podczas zajęć. W czasie „wieczorów” poruszana jest tematyka oscylująca wokół przekraczania barier, czy też walki z własną słabością, bądź pomagania drugiemu człowiekowi w jego trudnej sytuacji.

Gościem 15 Wieczoru z Pasją była Agnieszka Kossowska.